Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza jest najbardziej wyrafinowaną formą prezentacji istoty obrazu i – w pewnym sensie – istoty widzenia w ogóle. Jest syntezą chwilowych aktów percepcji i wyobraźni wzrokowej zarazem, ograniczonych mglistą ramą uwagi.