O AUTORZE

PROF. DR HAB. PIOTR FRANCUZ 

Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab.; dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk; stypendysta uniwersytetów amerykańskich i europejskich (m.in. Catholic University of America (Washington D.C., USA), Catholic University of Leuven (Leuven, Belgia), University of Wisconsin-Madison (Madison, WI, USA), Purdue University (West Lafayette, IN, USA), Cornell University (Ithaca, NY, USA), Universita Italiana per Stranieri (Perugia, Włochy), University of London (Londyn, UK); autor, redaktor i współredaktor ponad 20 książek oraz ponad 100 artykułów w czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych, audiowizualnych; kierownik, opiekun naukowy i główny wykonawca grantów (m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju); wieloletni współpracownik TVP SA; nagrodzony, m.in. Nagrodą Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016), Nagrodą Teofrasta (2014) za najlepszą naukową książkę psychologiczną w wydaną roku 2013 (IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2012”, za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce oraz wyróżniony tytułem „Wykładowca Roku 2011″, nadanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; zainteresowany problematyką rozumienia przekazów wizualnych (w szczególności obrazów malarskich) i audiowizualnych oraz percepcji i wyobraźni wizualnej i kinestetycznej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej.

kontakt | francuz[at]kul.pl

NAGRODY

NAGRODA TEOFRASTA (2014)

IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu Piotra Francuza została uznana za najlepszą naukową książkę psychologiczną w 2013 roku i uhonorowana przez redakcję magazynu „Charaktery” Nagrodą Teofrasta.

NAGRODA PAN IM. WŁADYSŁAWA WITWICKIEGO (2016)

Piotr Francuz otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana za monografię IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu.

LICENCJA Creative Commons

IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu autorstwa Piotra Francuza jest udostępniana na licencji CC BY-NC 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska).